Revs. Kazunori Takahashi, Kojun Hashimoto and Itaru Nozaki