Ehukai Goias-Medeiros, Sean Asquith and Keola Wong