KMW-KOSEN-000-030916

Softball Players Go Hard At Tourney

The Waimea High School annual softball tournament was held Feb. 25-27 at Waimea Town Park.

Photos by RON KOSEN
PHOTO SPECTRUM KAUA‘I

Leipua Kaui pitches against the Kalani Falcons

Leipua Kaui pitches against the Kalani Falcons

Waimea first baseman Caysha Goias-Soares stretches for the out against Mililani

Waimea first baseman Caysha Goias-Soares stretches for the out against Mililani

Waimea third baseman Alyssa Miyamoto sets to throw to first

Waimea third baseman Alyssa Miyamoto sets to throw to first

Waimea right fielder Cheyla Goias-Soares makes the running catch

Waimea right fielder Cheyla Goias-Soares makes the running catch

Kauai High's Tammie Yoshimori drives the ball against Kalani

Kauai High’s Tammie Yoshimori drives the ball against Kalani